IPI savininkai kuria laukinius vakarus Balambane

Greitai artėjant vasarai, daugiau lankytojų ieško naujų lankytinų vietų, kurios čia, Sebu, siūlo ne įprastą, maudytis paplūdimyje.

Pelno paskirstymas partnerystėje

KAIP bendrijos (bendrosios ar ribotos atsakomybės) paskirstymo būdas, pelnas ir nuostoliai paskirstomi / paskirstomi laikantis Naujojo civilinio kodekso (kodekso) numatytų taisyklių:Parduotų prekių kaina

PAGAL Mokesčių kodekso 27 straipsnio E dalies 4 punktą „parduotų prekių savikaina“ apibrėžta kaip visos verslo išlaidos, tiesiogiai patirtos gaminant prekes, kad jos būtų nugabentos į dabartinę jų vietą.Pastumta „Zip line“ verslo priemonė

Alpinistų asociacijos vadovas vakar pasiūlė priimti tarptautinius standartus, kaip eksploatuoti pašto linijas Cebu provincijoje. Ramonas Vidalas, Europos Sąjungos viceprezidentas

Korporacijos likvidavimas

Korporacijos likvidavimas reiškia jos franšizės nutraukimą ar atšaukimą ir jos korporacinės veiklos nutraukimą verslo tikslais. Taigi bet kokios prievolės mokėti mokesčius nutraukimas kaip juridinio asmens. Tai, kad korporacija nebedirba, nebūtinai reiškia likvidavimą pagal įstatymą.